Täna korraldas Tartu ülikooli maapõueressursside arenduskeskus (MAREK)
seminari “Eesti Geoloogiateenistuse moodustamine”.

Seminari oli võimalik jälgida otseülekandena (vaata järgi siit).

Päevakorras:
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Kalev Kallemets ning Geoloogiateenistuse (EGT) käivitamist koordineeriv Alvar Soesoo tutvustavad EGT moodustamise käiku ning planeeritavaid tegevusi seoses teenistuse moodustamisega 2017. aastal.
Geoloogiateenistuse eesmärkide teostumiseks on oluline tõhus ja avatud koostöö ülikoolidega, sellega seoses palutakse kõigil aktiivselt kaasa mõelda ja öelda ning panustada oma ideedega EGT edukama alguse nimel.

Alvar Soesoo. Foto: Eesti Päevaleht.
Kalev Kallemets. Foto: Lääne-Elu.

Seminar toimus Tartus TÜ Chemicumi õppehoones (Ravila 14a) auditoorium 1019.